Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152
Chip – Slaapt Gij Nog?

Terug naar Technologie.

Chip

Eén van de belangrijke punten uit de verkiezingsstrijd (van Barack Obama) was de belofte om hervorming van het gezondheidszorgstelsel te realiseren.
Inmiddels maakt Obama werk van deze belofte en staat half Amerika op zijn achterste benen. Want de discussies gaan over de kosten, over het verlies van macht van grote industriële bedrijven, over het ‘socialisme’ dat Obama predikt, en dat –naar de mening van velen- volledig tegen de Amerikaanse waarden is, enz. En bij deze nieuwe gezondheidswetgeving horen natuurlijk wetten, dat is duidelijk! Wetten die bij uitstek ook geschikt zijn om ook andere zaken door de wetgevingssystematiek te schuiven.
Die in feite niet of heel weinig te maken hebben met de essentie van de feitelijke wetgeving. Met het verhaal van Russo&Rockefeller, maken we een stap naar het nieuwe wetsvoorstel inzake de gezondheidszorghervormingen. Het wetsvoorstel wordt als volgt benoemd:
“Het verlenen van betaalbare, kwalitatief goede gezondheidszorg voor alle Amerikanen en vermindering van de groei van de uitgaven voor gezondheidszorg.”In dit voorstel is een behoorlijk bijzondere uitspraak opgenomen, een uitspraak die 95% van de Amerikanen niet prettig zullen vinden.

De ‘Obama Health Care Bill’ vermeldt specifiek:
een Apparaat, dat implanteerbaar is.’
Vervolgens staat elders in het boek beschreven wat verstaan wordt onder de gebruikte term ‘data’

Wat word hier onder verstaan?
Een apparaat  dat informatie kan geven, informatie over patiëntenonderzoek, gestandaardiseerde analytische informatie die het mogelijk maakt om analyses te maken van data uit ongelijksoortige informatiebronnen, elektronische gezondheidsgegevens en alle andere informatie die door de minister van belang geacht wordt te zijn’.

Maar wat is precies een apparaat, dat te implanteren is?
Laten we eens kijken…
Goedgekeurd door de FDA, (the Food & Drug Administration) in de VS, wordt onder het apparaat verstaan:
‘Een apparaat dat word geïmplanteerd, in staat is om radiofrequenties uit te zenden met betrekking tot patiënten identificatie en gezondheidsinformatie.’

Het is de bedoeling, dat dit soort apparaatjes dus geïmplanteerd zal gaan worden bij de meerderheid van de bevolking, dat deel dat ervoor kiest om in het nieuwe publieke gezondheidsprogramma te worden opgenomen.

Met de voorstellen van de private ondernemingen, (die nu gezondheidsverzekeringen verkopen tegen overdreven prijzen en tegen oneerlijke voorwaarden) zal waarschijnlijk een heel groot deel van de bevolking overstappen op het nieuw te vormen gezondheidssysteem in de VS.
En natuurlijk betekent dit, volgens de bovenstaande formuleringen, dat een groot aantal mensen ‘gechipped’ zullen worden.

De volwassenen die zich blootstellen aan dit programma mogen eigenlijk nog van geluk spreken in dit geval.
Want kinderen die geboren zijn in de VS, en die op het moment van geboorte niet vallen onder een dekkende verzekering, zullen als zodanig vallen onder het CHIP, het Children’s Health Insurance Program.
Wat een ‘geschikte’ naam nietwaar? Met deze naam voor het verzekeringsprogramma lijkt een ‘chip’ in elk kind, dat in deze categorie valt, een ‘logische’ stap, toch?

Kinderen die geboren zijn uit ouders die beiden al onder het overheids-gezondheidszorg-verzekeringsprogramma vallen, zullen zeer waarschijnlijk sowieso het apparaatje ingeplant krijgen.
Uiteindelijk is het de bedoeling, in het belang van efficiency en het verzamelen van informatie,  dat ‘iedereen’ van deze handige chip wordt voorzien.
Want het  overheidsprogramma zal natuurlijk véél goedkoper zijn dan het private systeem.
Deze zullen hun prijzen nog verder verhogen, omdat het aantal verzekerden afneemt en de vraag is, of zij sowieso nog zullen overleven. Dán zal iedereen dus onder het overheidsprogramma ‘vallen’.

Kortom een bijzonder wetsvoorstel ligt op tafel. Natuurlijk hoeven we geen betoog te houden over de voordelen van een chip in je lijf!
Want het gaat natuurlijk over het misbruik ervan en zeker als we de woorden van Russo mogen geloven, is het grote-spel-achter-de-schermen in volle gang.

Vaccinaties zijn mogelijk een alternatief middel om mensen te chippen.  One way or the other.. is het kennelijk.
Het misbruik van de geïmplanteerde chips voor controle en mind control is groot, daarover hoeven we ons geen illusies te maken.

Ook Nederland is klaar voor de onderhuidse chip!

Vanaf 21 september 2009 moet je ter verkrijging van je persoonsbewijs je vingerafdrukken achterlaten die de overheid samen met je gezichtsscan en in de toekomst mogelijk ook je irisscan en DNA, in een centrale database bewaart, voorzien van je persoonsnummer waaraan steeds meer andere gegevensbestand gekoppeld zullen worden.
Deze centraal opgeslagen biometrische gegevens vormen – aldus de onderzoekers – de doorslaggevende factor waaraan de overheid alle overige informatie over je persoon zullen bevestigen.
De onderhuidse chip in plaats van een lastig persoonsbewijs dat je steeds maar mee moet dragen en gemakkelijk verliest, is voor veel mensen een voordeel!

Overal ter wereld zijn er inmiddels mensen die zijn gechipped en op televisie vertellen hoe bijzonder handig zo’n implantaat is voor betaling in b.v een hippe club, het beschermen van hun gezondheid, van de burger tegen levensgevaarlijke TBS-ers of ‘terroristen’, van kinderen en voor garanderen van veiligheid.‘ (b.v.ontvoering,vermissing)  De techniek is inmiddels ongemerkt vergevorderd.
De media doet er lacherig over of besteed er geen aandacht aan. Niet alleen kan men injecteerbare nanochips produceren ter grootte van een stofdeeltje, ook is men in staat om je te volgen vanuit de ruimte.
Chips kunnen een radiosignaal uitzenden om vast te stellen wat je identiteit is maar ze kunnen ook signalen ontvangen waardoor je manipuleerbaar bent buiten je eigen wil om!
Maximale controle en onderdrukking zijn mogelijk. Wellicht zijn het nog meer de signalen die je ontvangt dan de boodschappen die je onderhuidse chip verzendt, die het meest je vrijheid afnemen.
Russo zegt dat de gecentraliseerde bank uiteindelijk voor je gaat bepalen, bijvoorbeeld of je nog kredietwaardig bent. Zij kunnen je chip letterlijk uitzetten. Feitelijk ben je dan verandert in een afstandsbestuurbaar mensje.

Intussen worden de spanningen in de maatschappij kunstmatig tot een kookpunt gebracht door dreigende griepepidemieën, oorlogen, klimaatcrises, kredietcrises, massaontslagen, stijgende voedselprijzen, het afbreken van burgerrechten en het uitspelen van bevolkingsgroepen tegen elkaar.Misschien duurt het nog enkele jaren of staan we ineens voor een voldongen feit met het afkondigen van een noodsituatie; niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip.