↑ Terug naar Ons lot!

Rotte tanden & Verkeerde voeding

Onderstaand item is onlangs te zien geweest bij een vandaag, het gaat over het feit dat kinderen steeds jonger caries hebben en hierdoor in aanraking komen met het trekken van tanden.

N.a.v deze film hebben wij het document Rotte tanden & Verkeerde voeding  gemaakt.  Wij hopen dat men bewust word van de relatie tussen verkeerde voeding en ziekten.

De meeste tandartsen weten vrij weinig van voeding af, dit hebben zij gemeen met de andere artsen en specialisten.

Zelfs in de algemene geneeskunde worden ziekten die gerelateerd zijn aan voeding niet bekend en erkend.

Om het probleem te begrijpen, is het van belang dat er onderzoek word gedaan, hoe het mogelijk is dat ziekten die voedingsgerelateerd zijn, in de geneeskunde worden beschouwd als onbelangrijk.

 

Rotte tanden als teken van crisis in de geneeskunde.

In de tandheelkunde is het crisis! Maar zeker niet voor de tandartsen….

De oorzaken van deze crisis zijn dezelfde als in de algemene geneeskunde. De kiem werd gepland aan het begin van de moderne tijd.

 

“De medische wetenschap heeft in de laatste decennia zo’n enorme vooruitgang gemaakt, dat er praktisch geen gezonde mensen meer zijn.”

 

De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is het niet uitvoeren van onderzoek naar de oorzaken.

Zo bestaat de behandeling van tegenwoordig voornamelijk uit symptoombestrijding.

Men laat de ziekten ontstaan en behandeld hen met grote inspanning.

 

De kostenexplosie in de gezondheidszorg is een kenmerk van de crisis in de geneeskunde.

Dit geld ook voor de tandgeneeskunde. Als specialisme heeft zij het verband met de holistische geneeskunde grotendeels verloren.

 

Onvoldoende aandacht voor de werkelijke ziekteoorzaken leid tot de toename van tandcariës, paradentose en malocclusie (foutieve occlusie van het gebit, waardoor arthritis van het kaakgewricht kan ontstaan,)

 

Tandartsen (en ook andere medische specialisten) zien het verband niet van het geheel…

 

Voedingsonderzoek is in de geneeskunde het ondergeschoven kind. De chemisch analytisch georiënteerde fysiologen zijn voor de traditionele voedingsleer verantwoordelijk en dus niet de artsen, zij weten niet beter!

Dit verklaart dat veel voedings-gerelateerde welvaartsziekten niet als zodanig worden erkend en herkend.

 

In de afgelopen decennia waren het voornamelijk tandartsen die zich zorgen maakten om de samenhang tussen voeding en ziekten.

Grote namen als Price, Roos, Euler, Klussmann en Aslander herkenden buiten hun vakgebied om, dat ziektes in het gebit een gedeeltelijke uiting zijn van een aandoening in het gehele organisme en dat dit komt door een tekort aan essentiële voedingsstoffen.

 

Op dat moment werd duidelijk dat ziekten aan het gebit behoren tot de voedingsgerelateerde welvaartsziekten.

 

Vandaag de dag is de situatie volledig anders. Er word niets meer geleerd over de samenhang tussen voeding en ziekten. De “tandarts” is onvoldoende in de geneeskunde geïntegreerd.

 

Epidemiologisch statistisch onderzoek.

Klassieke studies en onderzoeksresultaten zijn sinds het begin van deze eeuw beschikbaar. In 1913 publiceerde tandarts Weston A. Price, Ohio, een stuk over de schade aan de tanden bij kinderen. “Tandgezondheid is overal voorhanden waar de volkeren hun oorspronkelijke natuurlijke manier van voeding hebben behouden.”

 

Tandheelkundige gezondheid is gevonden onder primitieve volkeren in de Poolcirkel, in de Stille Zuidzee of afgelegen valleien van Zwitserland.

Op zoek naar perfecte gezondheid reisde Price van de poolcirkel tot de tropen.

Hij wijdde gedurende tientallen jaren aan dit onderzoek, sprak met de artsen, mondhygiënisten antropologen en andere wetenschappers uit de hele wereld.

Op grond van zijn onderzoeksresultaten van het gebit kon hij met zekerheid zeggen wie van de onderzochte personen hebben geleefd van het inheemse voedsel OF van geïmporteerd voedsel.

Hij vond overal overeenkomsten; bij de inheemse mensen van Australië , bij de Eskimo’s, indianen, Maori’s en/of Polynesiërs.

Daar waar de invloed van de welvaart op het gebied van levensmiddelen ontbrak, was een uitstekende gezondheidstoestand van de bevolking!

De toenemende veranderingen van het consumeren waren tekenen van degeneratieve ontwikkelingen; rotte tanden, kaak onregelmatigheden, gezichtsveranderingen en een zwak gestel.

 

Als voorbeeld worden de omstandigheden in Nieuw Zeeland beschreven omdat deze zeer leerzaam zijn. De zorg voor de jeugd is erg goed, de meeste scholen hebben een eigen tandarts. Alle kinderen krijgen medische zorg tot de leeftijd van twaalf jaar. Idealiter zijn er dingen gedaan, om de gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen. Price onderzocht de schooljeugd.

Van de 15.332 onderzochte tanden, bevatten er 3420 cariës.(dit is 22%) Dit percentage steeg in die gebieden waar een grotere rijkdom was en het hierdoor mogelijk was welvaartsvoeding te consumeren. De toename van tandcariës gaat hier ook gepaard met veranderingen aan het gehemelte en andere onzuiverheden.

Links traditionele zwitsers: Het normale ontwerp van het gezicht en van de tandbogen, wanneer zowel de ouders als de kinderen volwaardig eten. Rechts moderne zwitsers: Het resultaat wanneer men welvaartsvoeding consumeert.

 

H.P.Pickerill (pionier in de plastische chirurgie, tandheelkundige opleiding en tandheelkundig onderzoek) heeft een diepgaand onderzoek naar de schedels van Maori’s gedaan (in de tijd voor de blanke nederzetting). Er werden 326 schedels onderzocht. Van de 2000 tanden was slechts 1 tand ziek. De schedels van eerdere generaties toonde een volledig harmonieuze ontwikkeling van alle onderdelen; breedte v/h gehemelte, regelmatig/recht staande tanden, etc..

Alle tanden waren behouden in een zeer goede staat. Bij geen enkele schedel werd een gebrekkige ontwikkeling van de kaak geconstateerd.

Bij bevolkingsgroepen in Nieuw Zeeland die in slecht te bereiken gebieden woonden was geen tandverval geconstateerd. Wanneer jongeren toch tanden misten of sporen van cariës hadden, bleek dat ze hun woonplaats hadden verlaten en/of in de stad zijn gaan wonen.

 

Wereldwijd laat de studie van Price hetzelfde zien.

Bij volkeren met perfecte intacte gebitten treed met de verandering van “welvaarts” voeding, cariës op!

 

Fabriekssuiker en bloem i.p.v volkoren producten werden in het voedingsschema opgenomen. Met de opkomst van het eten van geraffineerde koolhydraten zien we dat de frequentie van cariës hieraan parallel loopt.

Dit zijn significante symptomen van de tanden in de eerste generatie na het veranderen van de voeding. Pas in de tweede generatie na het invoeren van de geraffineerde koolhydraten treden de afwijkingen in de kaak op.

 

“Geen enkel tijdperk in de lange reis die de mensheid heeft doorgemaakt, laat in zijn achtergebleven skeletmateriaal een dergelijke vreselijke achteruitgang van het gebit en van de botten zien als deze kortstondige moderne periode.”

 

Het gebit als graadmeter van je algehele gezondheid.

De meeste ziektes die het gevolg zijn van bepaalde voeding hebben een langere aanlooptijd nodig. Dit geld alleen niet voor je gebit. Bij het gebit is het namelijk meteen zichtbaar.

Wist je dat snoep (zoetigheid) al na een korte tijd ervoor kan zorgen dat je cariës krijgt? Terwijl parodontitis zich pas na 20 tot 30 jaar manifesteert, dit als je geraffineerde koolhydraten i.c.m verwarmde groenten en vlees consumeert en geen rauw voedsel eet!

 

De waarneembare pathologische veranderingen in ons gebit komen overeen met de rest van het organisme; de voedingsgerelateerde welvaartsziekten.

De oorzaken zijn voor de ziekten hetzelfde, namelijk onvolwaardige voeding voor een zeer lange tijd.

 

Voedingsafhankelijke Welvaartziekten.

De volgende ziekten ontstaan volgens internationale voedingsonderzoeken, door chronische tekorten/fouten in de voeding, gedeeltelijk ook van de generaties voor ons:

 

 • Gebitsverval: tandcariës, parodontitis, verkeerde stand der tanden.
 • Reumatische ziekten: artrose, artritis, osteoporose, wervelkolom, 
tussenwervelschijfdefecten, enz.
 • Stofwisselingsziekten: vetzucht, suikerziekte, leverdefecten, galstenen, nierstenen, jicht, enz.
 • Stofwisselingstoringen in de spijsvertering: verstopping, lever, galblaas-, alvleesklier-, dunne- en dikkedarmziekten, fermentstoringen.
 • Vaatziekten zoals arteriosclerose, hartinfarct, hersenbloeding, trombose en spataderen.
 • Gebrek aan infectieweerstand: vatbaar voor catarren en ontstekingen der luchtwegen, als ook vatbaarheid voor nierenbekken- en blaasontstekingen.
 • De meeste der zogenaamde allergieën.
 • Sommige organische ziekten van het zenuwstelsel.
 • Gedeeltelijk het ontstaan kanker.(50%)

Indeling volgens Dr. med. M.O. Bruker

rotte tanden en verkeerde voeding

Paradentose: het word gekenmerkt door een chronisch tekort aan voedingsstoffen, d.w.z aan water en vetoplosbare vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen, onverzadigde vetzuren, aromastoffen en vezels.

Bacteriën, een te zuur mondmilieu en plak, zijn Symptomen en geen oorzaken van Cariës.

Bij het ontstaan van Cariës zijn zowel factoren van buitenaf als van binnenuit betrokken. Hoe is het mogelijk dat door het consumeren van geraffineerde koolhydraten en dan in het bijzonder fabriekssuiker het mondmilieu kan veranderen.

Het is bekend dat zoetigheid een verandering van de pH waarden in het speeksel veroorzaakt (zuurtegraad). Het zure speeksel bevordert een verzurende mondflora.

De bacteriën zitten uiteindelijk vooral in de tandplaque en leiden tot vernietiging van de tandstructuur.

Maar het is belangrijk te weten dat de veranderingen in de pH waarde en tandplaque niet de oorzaken van tandcariës zijn, maar symptomen. De werkelijke oorzaak zit hem in de onvolwaardige voeding! Deze verwarring van oorzaak en gevolg spelen in de discussie van “wat is nu de oorzaak van cariës” een belangrijke rol.

Er zijn mensen die zeggen: de storingen in het mondmilieu zijn de oorzaak van tandcariës.

Deze mensen hebben een ander idee van het genezingsproces als iemand die zich ervan bewust is dat de milieuverandering in de mond een gevolg is van verkeerde/onvolwaardige voeding.

Dit betekend dat tandenpoetsen niet de oplossing van het tandbederf is, maar dat dit slechts een symptoombehandeling is.

Het gevaar is dat de werkelijke oorzaken van de ziektes niet worden herkend.

 

“Het tandenpoetsen is alleen nodig uit hygiënisch oogpunt.”

Degene die er belang bij hebben dat de werkelijke oorzaken van tandcariës niet worden behandeld, namelijk de producent van de “cariësveroorzakende” voedingsmiddelen, zetten hun macht in om de gevaren van voeding weg te wuiven en kunnen hierbij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk tandenpoetsen wel niet is.

 

De suiker en zoetwarenindustrie is een financieel krachtige en daarmee invloedrijke factor, die de informatie aan de mensen beheerst, en aan de betreffende autoriteiten zoals de Duitse IME (Informationskreis Mundhygiene und Ernährungsverhalten) = Informatiecirkel mondhygiëne en eetgewoonten.

 

Deze wetenschappelijke organisatie beïnvloed in sterke mate de betrokken autoriteiten, de professoren van de universiteiten, de massamedia, de ziektekostenverzekeringen en de tandartsen.

 

Economische instellingen beheersen duidelijk de markt, dit is merkbaar in de Fluor marketing.

Deze zijn zwaar gecamoufleerd en voor naïeve burgers niet herkenbaar.

Een relatief groot aandeel van de tandartsen bezweek onder deze propaganda.

 

Als de tandheelkunde nog geïntegreerd was in de algemene geneeskunde en er zou rekening worden gehouden met biologische en holistische factoren, dan zou fluorgebrek niet de schuld krijgen bij het hebben van cariës. Tandenpoetsen is niet de oplossing tegen tandcariës, rottende tanden, parodontitis en kaakmisvormingen. Maar een gebrek aan volwaardige/zuivere voeding!

In de tandheelkunde worden middeltjes gepropageerd, zonder rekening te houden met de uitwerking hiervan in het lichaam. De tandcariës zou door het toedienen van fluoride en tandenpoetsen voorkomen kunnen worden. Deze accentverschuiving is wetenschappelijk onverantwoord en onverantwoordelijk op het gebied van de volksgezondheid.

 

Het voorkomen van cariës door volwaardige voeding.

Alle ziekten in het gebit zijn voedingsgerelateerd. De tandcariës heeft naar verhouding een korte tijd nodig om te ontstaan, de paradentose tientallen jaren en verkeerd staande tanden door kaak anomalieën minstens een generatie.

De oplossing ter voorkoming van deze ziekten is dezelfde oplossing als voor alle andere voedingsgerelateerde welvaartsziekten, zoals hierboven beschreven is. Deze oplossing voorkomt dergelijke ziekten, indien er al sprake is van een ziekte kan het verloop hiervan vertragen of zelfs tot stilstand komen. De oplossing is “Volwaardige Voeding”.

 

Heel lang geleden aten de mensen heel anders dan nu. Ze leefden nog dicht bij de natuur en hun voeding was dan ook heel natuurlijk.
De natuurmensen aten veel granen, fruit, groenten, noten en zaden. ‘Welvaartsziekten” kwamen bij hen niet voor.
Geleidelijk aan is de voeding een industrieproduct geworden en de reclame zorgt ervoor dat bij mensen de behoefte wordt gekweekt dat ze allerlei producten moeten consumeren om ons lichaam in stand te houden; denk aan ;

 • Fabriekssuikers en voeding waar dit aan toegevoegd is.(snoep, chips, frisdranken, enz.)
 • Bloem en de producten daarvan.
 • Geraffineerde fabrieksvetten (margarine, gewone olie)
 • Sappen en gekookt fruit.

Door het veranderd voedingspatroon treedt ook een verandering op in het evenwicht in ons lichaam.

 

 

Belangrijk is de kwaliteit van het eten.

 • Onverhitte granen, (hele graankorrel)
 • salade,
 • groente en fruit

Deze leveren kwalitatief hoogwaardige natuurlijke eiwitten.

 

Ongeveer de helft van je dagelijkse voeding moet onverhit zijn. De andere helft mag wel verwarmd worden.

 • zelfgebakken brood (gemaakt van de hele graankorrel)
 • groente,
 • soep,
 • aardappelen,
 • volkoren macaroni zonder eiwitten

Daarvan kan iedereen zoveel eten totdat hij/zij voldaan is. Wel is het belangrijk om vooraf rauwkost te eten.!!

 

De mensen worden niet goed genoeg geïnformeerd, men neemt niet zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheid. Maar vanaf nu wel weer!

 

“Laten we ophouden met te doen alsof tandenborstels en tandpasta belangrijker zijn dan schoenborstels en schoensmeer. Het is Supermarktvoedsel dat ons supermarkttanden heeft gegeven.”

Dr Earnest Hooton

 

 

 

Bron

Aslander,A,                     Tooth Formation in the Light of plant Nutrition

Bruker, M,O,                   Unsere Nahrung, unser Schicksal

Bruker,M,O                     Vorsicht Fluor

Euler, H,H                       Die Karies-Ätiologie

Kollath, W,                      Der Vollwert der Nahrung

Price, Weston, A,            Nutrition and Physical Degeneration