Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152
Thuisonderwijs: de overheid wil niet dat de burger VRIJ is – Slaapt Gij Nog?

Terug naar Thuisonderwijs

Thuisonderwijs: de overheid wil niet dat de burger VRIJ is

In Nederland hebben we de Leerplichtwet 1969. In de wet zit de mogelijkheid ingebouwd om als ouder, wiens recht het is te kiezen of en hoe het kind onderwijs zal krijgen, je te beroepen op vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent dat je als ouder ontslagen bent van de plicht om je kind op een school in te schrijven. Je kind gaat dan niet naar school maar blijft thuis.

‘Ah, goed nieuws’, zul je denken als ouder die het huidige volstrekt ouderwetse, creativiteit dodende niet op het kind aangepaste onderwijssysteem meer dan beu is omdat je kind er niet tot volle bloei komt en je dat wel wilt.

Niets van aan. Je mag geen thuisonderwijs geven. Ja, je leest het goed: als ouder mag je geen thuisonderwijs geven.

‘HE?? Maar jullie geven toch thuisonderwijs??’

Jazeker, en met veel plezier en voldoening kan ik je vertellen. En ook in de kranten wordt nu ineens ‘het thuisonderwijs’ erkend als mogelijkheid om je kind te begeleiden, maar volgens de wet is het verboden.

Geen ouder mag thuisonderwijs geven. Thuisonderwijs als keuzemogelijkheid voor ouders is uit de wet geschrapt in 1969. Huisonderwijs noemde men dat toen. Daarvoor was huisonderwijs altijd een prima keuze die ouders konden maken. Na 1969 is ‘huisonderwijs’ verboden.  thuisonderwijs  / slaaptgijnog

Je kind gaat niet naar school, zit dus thuis maar je mag geen thuisonderwijs geven. Wie kan hier chocola van maken? Niemand met een goed, gezond werkend brein.

Het is allemaal gejoker met woorden. Zo snapt de burger er tenminste niets van en dat is noodzakelijk als je mensen dom wilt houden. Je maakt simpele dingen middels wetten  extreem ingewikkeld en moeilijk. En dat is wat hier gebeurt.

Dekker gaat iets afschaffen dat er niet is volgens de Leerplichtwet.

Wie is hier nu aan het kabouteren…?

 

 

Het kind zit thuis maar het mag geen thuisonderwijs krijgen? Nee. De wetgever gaat er dan vanuit (volkomen knots en niet op de praktijk gebaseerd) dat het kind dan geen onderwijs geniet.

Het zit als volgt. De overheid wil niet dat de burger vrij is.

Herhaal de zin hardop of in stilte en kijk of dit WAAR is.

De overheid wil niet dat de burger vrij is.

Om het volk zoet te houden is de grondwet er waarin al onze vrijheden staan. Niet dat we daar iets aan hebben want geen rechter mag een zaak toetsen aan deze grondwet. Dat betekent dat wanneer de overheid een wet uitvaardigt die in strijd is met onze vrijheden de rechter daarover dient te zwijgen. Dat is ook weer vastgelegd in een wet.

De burger moet wel het idee hebben dat het vrij is maar daar houdt het ook mee op. Wij ouders zijn niet vrij te doen voor onze kinderen wat wij nodig achten. Ook ten aanzien van het onderwijs van onze kinderen moeten wij doen wat de staat wil. Het is in feite een dictatuur, een verborgen dictatuur. Kinderen moeten namelijk onder staatstoezicht hun hele jeugd in de staatsschoolbanken zitten. Dat is goed voor ze! Dat is waar ze recht op hebben. Met dit soort woorden wordt het volk gehypnotiseerd. En we zijn er erg lang ingetrapt, dat is een feit.

Wij ouders moeten ten aanzien van het onderwijs dat we voor onze kinderen willen, doen wat de staat eist. Zo niet, dan worden wij opgespoord door een opsporingsambtenaar die ons voor de rechter daagt. Wij zijn dan Verdacht. En wij moeten dan aantonen dat we toch echt wel brave burgers zijn.

Dat doen we door niet en nooit te zeggen dat we thuisonderwijs willen geven omdat dat het beste is voor ons kind. Als we dat zeggen zijn we de sjaak. Dan slaat niet alleen de Officier van Justitie genadeloos toe maar ook de rechter moet negatief voor ons vonnissen: zware boetes en in het slechtste geval de bak in. Het kind moet onder staatstoezicht staan. Het kind wordt dus gezien als ‘van de staat’.

Burgers mogen ook niet tegen de leerplicht zijn. Ze mogen ook geen vrijheid willen voor hun kinderen omdat ze het pedagogische beleid in de staatsscholen niet vinden deugen. We mogen niet aanvoeren dat de klassen te groot zijn, de lessen van slechte kwaliteit, de sfeer ongezond en de gebouwen in slechte staat, niets van dat al mag opgevoerd worden als reden om je kind van school te halen. De staat beslist. De staat bepaalt.

Daarom verzwijgt de overheid voor de massa de mogelijkheid om je kind niet in te schrijven in een school. Het gros van het volk weet hier dan ook niets van. ‘Huh? Mag dat? Je kind thuis houden?’ Nee, dat mag wettelijk gezien niet. Gestoord.

Nu de staat op het punt staat de vrijheid van onderwijs van alle burgers af te nemen door thuisonderwijs af te schaffen (kunt u de logica nog volgen??) is het een hetze tegen thuisonderwijzers gestart. Wij moeten in de verdomhoek gezet worden. Rare snijbonen, in kabouter gelovende malloten, kortzichtig, dat zijn de termen die de staat bezigt en toestaat.

Er staat veel op het spel mensen. We moeten leren! Leren dat de overheid die onze wensen zou moeten faciliteren onze levens kapot wil maken omdat de staat geen vrijheid duldt.

Dat is waar het hier om gaat.

 

Bron:

freeskool