Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152
Thuisonderwijs – Slaapt Gij Nog?

Terug naar Dictatuur en Meer…….

Thuisonderwijs

In Nederland geeft een zeer kleine groep ouders hun kinderen thuisonderwijs. Deze ouders maken gebruik van vrijstelling van de leerplicht op basis van artikel 5.b uit de Leerplichtwet. Dat artikel houdt in dat ouders zich kunnen beroepen op vrijstelling van de leerplicht als er geen school van hun levensbeschouwelijke richting in de buurt is.thuisonderwijs

Omdat het zo’n kleine groep vormt en daarmee onbekend is in Nederland, bestaan er redelijk wat vooroordelen ten aanzien van thuisonderwijs. Dat levert soms een ongemakkelijk gesprek op bij de kassa in een winkel, maar nog veel vervelender is het als er politieke besluiten genomen dreigen te worden op basis van ongegronde vooroordelen.

Deze groep is al jaren­lang klein en blijft klein omdat de keuze voor thuis­onderwijs een forse in­vestering met zich mee brengt in tijd en geld en niet iedere ouder daarvoor kan of wil kiezen. Toch maakt de staats­secretaris zich druk over het aantal thuis­onderwijzers

Ouders die besluiten hun kind thuisonderwijs te geven, nemen deze beslissing niet lichtvaardig. In alle gevallen gaat daar een zorgvuldig proces aan vooraf waarin de ouders zich verdiepen in thuisonderwijs als onderwijsvorm en waarin zij de voor- en nadelen van thuisonderwijs op gewetensvolle wijze tegen elkaar afwegen. De keuze voor thuisonderwijs brengt een forse investering met zich mee in tijd en geld en niet iedere ouder kan of wil daarvoor kiezen. Dit is de reden dat het aantal thuisonderwijzers in Nederland en in het buitenland zeer beperkt blijft.

In zijn brief stelt staatssecretaris Dekker dat de toename van het aantal thuisonderwijskinderen in dertien jaar tijd naar zo’n 400 leerlingen hem zorgen baart. Graag wijzen wij erop dat er in Nederland meer dan 2,5 miljoen leerplichtige kinderen zijn. De groep van 400 thuisonderwijskinderen is dus zeer, zeer klein, zowel in absolute als in relatieve aantallen. Het gaat om zo’n 0,01% van de leerplichtige kinderen en deze groep is al dertien jaar lang zeer klein. Vanuit dat oogpunt bekeken lijkt ‘zorgen maken over toename’ uiterst overdreven.

Ook in andere Europese landen waar thuisonderwijs een volledig vrije keuze is, blijft de groep thuisonderwijzers zeer klein. In de meeste van deze landen komt het thuisonderwijs niet boven de 0,1% van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd uit.

Het televisieprogramma “Een vandaag” schonk ook aandacht aan de Case thuisonderwijs.

sitestat

Reactie op bovenstaande film.

Het is jammer dat ‘ministers’ wegkomen met ongefundeerde uitspraken als:

“Ik ben ervan overtuigd dat het recht op onderwijs het beste gegarandeerd kan worden als alle kinderen naar school gaan. Op deze manier krijgen kinderen een brede sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen leren zij al op jonge leeftijd dat zij onderdeel uitmaken van een bredere maatschappij.”

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een logisch verhaal, maar dat is het allesbehalve.

1. Als alle kinderen naar school moeten dan is het geen recht maar een plicht. Iets meer onderzoek naar uitval, pesten, bijzondere omstandigheden of benodigdheden, en de leerkracht/leerling verhouding laat zien dat onderwijs op school geen garantie is.

2. Wat bedoeld de ‘minister’ met sociaal-emotionele ontwikkeling? Lijkt wederom voor de hand liggend, lees het artikel van Henk Blok maar eens Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?

3. Kinderen leren dat ze deel uitmaken van een bredere maatschappij door ze met alleen leeftijdsgenoten en 1 of 2 volwassenen in een omgeving grotendeels afgesloten van die maatschappij te verplichten lijkt mij nou juist het tegenovergestelde te bereiken.

4. Hoeveel persoonlijke aandacht, op het leerproces van dat ene kind gericht denk je dat een kind in een klas van 34 (!) met 1 docent krijgt? En thuis? Hoeveel uitstapjes de wereld in (winkels, musea, steden, volkstuin, bejaardenhuis enz enz) gebeuren er op school? En hoeveel kan je als thuisonderwijzer doen?

5. Omgang met leeftijdsgenoten?  optie Buitenschoolse opvang, verenigingen, buurtkinderen, sport!

6. Een onderzoek in de VS (veel meer homeschooling) laat zien dat homeschooled children het op verschillende universiteiten net zo goed of beter doen dan public schooled children. Combineer dat met ander onderzoek waaruit blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders bij HS children géén effect had op prestaties later maar bij public schooled children wél, dan ontstaat er een heel ander beeld.

Met name de mevrouw van de onderwijsinspectie valt op. Ze zal het ongetwijfeld allemaal goed bedoelen, maar haar argumentatie wankelt aan alle kanten.

Ze zegt: “Je hoort buiten te spelen. Je hoort de rit naar school mee te maken en bij je kluisje overeind te blijven.” .. iets over vrienden maken… “onderwijs is meer dan alleen maar leren leren.”

1. Je hoort buiten te spelen, maar zit op school vooral veel binnen.

2. Je hoort dagelijks diezelfde rit naar school mee te maken i.p.v. regelmatig naar heel andere plaatsen.

3. Je hoort je bij je kluisje overeind te moeten houden. Gezellig zo’n veilige stabiele schoolomgeving met druk om erbij te horen, populair te zijn, niet gepest te worden, terug kunnen slaan… Het is niet allemaal kommer en kwel, maar het is zeker geen omgeving die gemaakt is om allemaal stabiele zelfverzekerde volwassenen te kweken.

4. Vrienden maken kan niet anders dan op school?

5. Nergens op school van basisschool tot en met universiteit wordt significant aandacht besteed aan leren leren. Er is zo ontzettend veel meer te leren over leren leren dan dat er op school of docentenopleidingen behandeld wordt.

6. Iets verderop in het gesprek met haar is ze er stellig van overtuigd dat deze kinderen in een sociaal isolement zitten “absoluut”.

Een van de ‘problemen’ met thuisonderwijs is dat deze niet gecontroleerd worden. De onderwijsinspectie komt hier dus niet… maar hoe weet zij dan…?

Als afsluiter dan haar uitspraak “Je doet dat je kind toch niet aan dat ‘ie de hele dag wordt geconfronteerd met zijn ouders!”

Nee zeg, die ouders dat zijn toch vreselijke mensen! Misschien wel de laatste die iets met hun kinderen zouden moeten doen.

 Alvar van Rijn 

 

 

Bronnen:

 

Thuisonderwijs: de overheid wil niet dat de burger VRIJ is

In Nederland hebben we de Leerplichtwet 1969. In de wet zit de mogelijkheid ingebouwd om als ouder, wiens recht het is te kiezen of en hoe het kind onderwijs zal krijgen, je te beroepen op vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent dat je als ouder ontslagen bent van de plicht om je kind op een …