↑ Terug naar Ons lot!

Hoge bloeddruk – Lage bloeddruk

Hoge/Lage bloeddruk

Helaas word een lage of hoge bloeddruk vaak gezien als de oorzaak van verschillende ziekte symptomen.

Dit is onjuist!

De arts kan de oorzaak van de symptomen (in de meeste gevallen vermoeidheid, stres etc.) niet vinden. In werkelijkheid is lage/hoge bloeddruk ook een symptoom, net zo als vermoeidheid en stres. Een  verandering in bloeddruk (zij het nu te hoog of laag) is niet de reden voor de klachten.

Het is nooit de bloeddruk die het ongemak veroorzaakt, maar altijd de ziekte daarachter ! Allereerst moet worden vastgesteld welke ziekte de ongemakken veroorzaakt en tot bloeddrukveranderingen leidt.

hoge bloeddruk

Vanaf wanneer spreekt men van een verhoogde bloeddruk, en hoe verloopt de behandeling?

Wanneer iemand aan het joggen is of een andere zware lichamelijke inspanning verricht, moet de bloeddruk stijgen. Afhankelijk van de intensiteit van deze inspanning kan de systolische druk (bovendruk)  over de 200 stijgen. Dit is normaal.  In rust daalt deze na enige tijd weer.

Ook bij mentale spanningen kan de bloeddruk reageren. Van een pathologisch verhoogde bloeddruk kan men alleen spreken, als vastgesteld word dat de bloeddruk ook tijdens ontspanning hoog blijft.

Ook bij gezonde mensen is de bloeddruk tijdens rust verschillend.

Maar zelfs als er hoge druk is vastgesteld, kan deze d.m.v. zuiver voedsel (rauwkost), zorgen voor een daling.

Dit is dan een teken dat de bloeddruk nog niet is “vastgesteld” en nog te beïnvloeden is.

Stel je hebt stress op het werk en hierdoor heb je een hoge bloeddruk, een vakantie kan de druk alweer normaliseren.

Het is daarom belangrijk om bij elke verandering in bloeddruk te bepalen of het voedings of spannings gerelateerd is. (Het komt overigens vaak voor dat het door beide komen.) rauwkost

Het kunstmatig laten dalen van de bloeddruk met bloeddrukverlagende middelen is fout.

Het is een symptoomonderdrukking , bovendien bestaat het gevaar dat een oorzakelijke behandeling word verzuimd.

De veelvuldig uitgesproken mening dat de bloeddruk meestal toeneemt met de jaren is fout. De hoogte van de bloeddruk is onafhankelijk van de leeftijd. Helaas komt het vaak voor dat met het toenemen van de jaren je een stijging van de bloeddruk ziet.

Deze is niet gerelateerd aan de leeftijd maar is een symptoom. Het kan een aanwijzing zijn van verlies van elasticiteit van de vaatwanden als resultaat van jarenlange inname van verkeerde voeding, in het bijzonder te hoge eiwitconsumptie. Ook abnormale aanslag op de binnenwand van de bloedvaten kunnen leiden tot een verhoogde bloeddruk.

Prof. Lothar Wendt wees erop dat consumptie van dierlijke eiwitten kan leiden tot abnormale afzettingen van Polymucosachariden op de basale membraan van de capillairen

Basale membraam: is een dun acellulair laagje, dat verschillende weefsels omringt

Capillairen : Dit zijn heel dunne bloedvaatjes waar het bloed slechts erg traag doorheen kan stromen. Hierdoor kan er uitwisseling plaatsvinden van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen met de weefsels waar deze capillairen doorheen lopen.

Dit leidt tot een complicatie van de uitwisseling van voedingstoffen en werkzame bestanddelen in het bloed.

 

Het organisme probeert deze moeilijke doorgang of door toename van de concentratie van stoffen in het bloed, of door verhoging van de bloeddruk te compenseren.

Ook daarom is het verkeerd om de bloeddruk en verhoogde bloedspiegels doormiddel van medicatie te willen verminderen.

Men grijpt daarmee in, in de noodzakelijke regulerende mechanismen van het lichaam zelf. .

 

 Toch medicatie?… moet ik deze –zoals mijn arts zegt- mijn hele leven in blijven nemen

bloeddruk verlagend

Bloeddrukveranderingen zijn zelf GEEN ziekte, maar een symptoom waar men niet aan ‘sleutelen’ mag.

Echter is het noodzakelijk een bepaalde ziekte, die zich manifesteert als een symptoom, te behandelen.

De enige zinvolle behandeling is de oorzaken te elimineren/verwijderen, dat wil zeggen de fout in de voeding!!!