Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152
Paradijs op aarde – Slaapt Gij Nog?

Terug naar Dictatuur en Meer…….

Paradijs op aarde

Het paradijs op aarde, hoe zou dat er uit moeten zien?

Het ‘paradijs op aarde’ scheppen wordt veel vanuit de spirituele hoek benaderd,

maar handiger is het als de condities geschapen worden die dat paradijs wat

gemakkelijker binnen een ieders bereik zou laten komen. Dit artikel is dan ook een

voortvloeisel van de presentatie van de heer M.T. Keshe die mij aan het denken

zette over wat zo’n paradijs op aarde teweeg zou kunnen brengen. Om dat paradijs

op aarde te creëren zul je een aantal condities moeten scheppen:

M.T Keshe ontrafelde de zwaartekracht en met dit principe komt de vrije energie

toepassing in zicht voor thuis, voertuigen en ruimtevaart. Maar zijn uitvindingen

gaan nog veel verder.

Geld

Het doel van geld is de opbrengst van je eigen arbeid te ruilen voor producten en diensten die je nodig hebt

om te leven en eventueel leuke dingen te doen. Dat er een hele industrie ontstaan is die van geld meer geld

maakt is dus eigenlijk nuchter gezien best vreemd. Geld is dan niet meer een ruilmiddel maar een doel op

zichzelf geworden. De vraag is: “In hoeverre gaat deze handel in geld ten koste van mijn persoonlijke arbeid?”

Als je het geldsysteem onder de loep legt blijkt dat de bank, de overheid, de beleggers en alle bedrijven die

actief zijn in de geldhandel een systeem hebben opgetuigd dat we helemaal niet nodig hebben als arbeider

maar waar anderen geld verdienen aan de arbeid van derden. Het geldsysteem met rente en inflatie maakt dat

het systeem onbetrouwbaar is voor ruilhandel en de achteloze burger op grove wijze met open ogen bestolen

wordt via ‘het’ systeem. Om dat ‘paradijs op aarde’ te scheppen zouden we dus terug moeten naar een eerlijk

geldsysteem oftewel ruilmiddel.

 

Voeding en gezondheid

Om dat paradijsje te scheppen heb je natuurlijk een perfecte gezondheid nodig. Elk gebrek, hoe klein dan ook,

zal te allen tijde dat paradijsgevoel verminderen! Een perfecte gezondheid bereik je uitsluitend met perfecte

voeding. De supermarkt, hoe handig ook, zal al snel uit beeld verdwijnen als bron voor die perfecte voeding.

Lokaal geproduceerde biologische voeding is het enige dat we dienen te gebruiken om tot die perfecte

gezondheid te komen.

 

Een dak boven je hoofd

Dat hebben we allemaal nodig, maar voor alle luxe moeten extra inspanningen geleverd worden. Is dat mooie

huis vaak niet ‘de’ reden dat je extra inspanningen moet leveren, waardoor je een baan verder van huis hebt,

je vele uren per week moet reizen, fileleed en bijkomende kosten waardoor je zelf eigenlijk verder weg gaat

van dat ‘paradijs’gevoel?

Bovendien… als je steeds maar die droom blijft nastreven in ons moderne geldsysteem van meer en meer, dan

word je met het aangaan van schulden hoe langer hoe meer afhankelijk van ons geldsysteem en dat maakt dat

je veelal afhankelijk bent van beslissingen gemaakt door anderen waar jij geen invloed op kunt uitoefenen.

Ik vertelde je al dat de inspiratie om dit artikel te schrijven de uitvindingen / ontdekkingen van de heer Keshe

waren. Wie wil er nu geen gratis energie-unit in huis en in de auto? Maar om het paradijs op aarde te scheppen

is veel meer nodig…

 

Dan hebben we ook een overheid nodig die regeert in ons belang. Een overheid die al die technieken die door

uitvinders als Tesla en Keshe gedaan zijn beschikbaar stelt aan de bevolking en niet blijft doorgaan met ‘de

wereld van schaarste’ waar overvloed en gratis eigenlijk de norm behoren te zijn. De schaarste wordt echter

gedreven door het hebben van macht.

Hoorde ik laatst niet iemand stellen dat het onze plicht is om te gaan stemmen? Stemmen voor nog meer

misstanden, oorlog, oeps, … ik bedoel natuurlijk vredesmissies, stemmen voor nog meer vaccinaties, stemmen

voor het door de overheid zo graag gewenste invoeren van GMO-voeding, stemmen voor nog meer belastingen

etc.

 

Stemmen doe ik dus niet meer want het brengt mij steeds verder weg van mijn paradijs. Maar stel je eens

voor dat we ineens een eerlijk systeem zouden krijgen waar we gelijkwaardig zouden zijn en alle moderne

technieken ten dienste van alle mensen zouden staan en niet alleen ten dienste van de ‘Eén procent groep’

waar de laatste tijd zoveel over gesproken wordt.

Kijken we dan even naar het Keshe-verhaal dan hebben we bijna geen olie meer nodig vanwege de gratis vrije

energie. Alle mensen in de olie-industrie en alle toeleverende bedrijven zijn dan werkloos. Als je auto is

uitgerust met een vrije energie-unit begrijp je wel dat garagebedrijven ook grotendeels overbodig zullen zijn.

Met een supergezond voedingssysteem via het drinken van water is ook de voedingsindustrie voor het grootste

deel overbodig. Eten doen we dan alleen nog maar vanuit gewoonte en bij speciale gelegenheden. Ook de

zogenaamde gezondheidssector kan vrijwel in zijn geheel opgedoekt worden. Alleen fysieke problemen als een

beenbreuk of auto-ongeluk dienen dan nog door een klein aantal artsen behandeld te worden.

 

De farmaceutische industrie verliest dan echter in zijn geheel alle bestaansrecht.

Voor een deel zullen mensen weer ‘werk’ vinden met het ondernemen van intercontinentale reizen. Ook de

oorlogsindustrie zal in zijn geheel verdampen. Als de ene mens niets meer bezit wat de ander ook zou willen

hebben -vrijheid, voeding, erkenning en waardering- dan is er geen enkele mens meer te vinden op deze

wereld die oorlog zou willen voeren. Het is namelijk veel te gevaarlijk en brengt je niets.

 

Rare mensen eigenlijk die ‘Eén procent groep’ die in hun kleine wereldje van vrienden geëerd en toegejuicht

worden maar daarbuiten hun leven niet zeker zijn. Dit terwijl ze door de gehele wereldbevolking toegejuicht

zouden worden wanneer ze al die rijkdom zouden delen. Macht maakt schijnbaar dom, of wellicht is dit

genetisch bepaald en kunnen ze daar helemaal niets aan doen?

 

De conclusie zou kunnen zijn dat een paradijs op aarde goed mogelijk zou kunnen zijn waarbij we onze tijd

zouden kunnen besteden aan zinvolle zaken die ons – en andere mensen – levensvreugde kunnen schenken.

Veel van de slavenarbeid die we op deze aarde verrichten zou in een vrije maatschappij totaal nutteloos blijken

te zijn.

 

We zouden dus alle tijd hebben om zelf de opvoeding van onze kinderen op ons te nemen in plaats van het nu

gangbare systeem dat verre van optimaal is. Waar ingehuurde opvoeders drukke kinderen het liefst allemaal

aan de Ritalin zouden willen zetten omdat ze anders hun taak niet meer aankunnen. We zouden weer tijd

kunnen schenken aan de bejaarden en de zieken. We zien echter ook dat we nogal wat zaken zouden kunnen

verbeteren om zelf het ‘paradijs op aarde’ te creëren.

 

Bron Henk Musaers via  www.dehoogstetijd.info