↑ Terug naar Ons lot!

Reuma- Voedingsgerelateerde welvaartziekte

De ziekten aan het bewegingsapparaat zijn in de loop der tijd enorm toegenomen, je kunt bijna van een epidemie spreken.

U kent vast iemand met reuma of artrose. Of u heeft het zelf. De kans is groot, want één op de vijf Nederlanders heeft een vorm van reuma.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 130 aandoeningen aan gewrichten, pezen en botten. In Nederland hebben ruim 2,3 miljoen mensen een reumatische aandoening. Jong en oud, ook kinderen.

Alle ziekten aan het bewegingsapparaat kun je onderbrengen onder de naam Reuma. O.a.

  • artrose
  • artritis
  • jicht
  • ziekte van lyme
  • Osteoporose
  • Fibromalgie

De ziekten onder het kopje reuma zijn naast tandcariës een van de hoofd voedings gerelateerde welvaartsziekte.

Neem een gemiddelde huisartsenpraktijk, reuma is een van de hoofdziekten die hier word behandeld.

De patiënt is niet over een hele lange tijd ziek, maar word beperkt in zijn/haar bewegingen.

Men bekommert zich niet over de oorzaken van deze ziekte, maar behandeld de symptomen.

 

Het succes van behandelen is alleen te verwachten als de oorzaken worden aangepakt. Om de oorzaken te kunnen aanpakken, moeten we ze natuurlijk wel weten.

 

Net als alle andere welvaartsziekten, hebben ook de reumatische ziekten een lange aanlooptijd. De fouten in de voeding doen er enige decennia over totdat de eerste klachten optreden. Dit heeft ertoe geleid dat reuma en aanverwante klachten een ouderdomsziekte word genoemd! Dit geeft ons de indruk dat het ons lot is waar we niets aan kunnen doen en mee moeten leven.

 

logo_Reumafonds
 
Stukje op de website van het reumafonds
Artrose wordt beschouwd als een degeneratieve gewrichtsaandoening die onlosmakelijk met het ouder
worden is verbonden.
Kenmerkend voor artrose is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen.
Vanaf de leeftijd van 30 jaar slijt het kraakbeen bij iedereen maar sommige mensen hebben een minder
goede kwaliteit van het kraakbeen zodat het sneller slijt.
Het maatschappelijk belang van artrose wordt niet zozeer bepaald door de ernst, als wel door het grote aantal mensen dat hinder krijgt van artrose.

 

In veel huishoudens worden de groentes/fruit niet meer in zijn natuurlijke vorm  gebruikt, maar als conserven of kant en klaar voedsel.

Het ergste is dat de schade die dit met zich mee brengt voor de gezondheid, niet meteen zichtbaar is.

Het duurt zeker 20/30 jaar tot de ziektes tot uitbarsting komen, en je last krijgt van klachten. Doordat de aanlooptijd tot uitbarsting zo lang is, leggen mensen niet de link, dat er een samenhang is tussen verkeerde voeding en ziekten.

 

Alle reumatische ziekten zijn voedings- gebonden, en hebben samen met de andere welvaartsziekten èèn enkele oorzaak.

“De industrialisatie van de welvaartsvoeding. “

 

Wetenschappers verzuimen onderzoek naar oorzaken

De toename van deze ziekte heeft twee oorzaken:

De artsen van tegenwoordig specialiseren zich op een onderdeel en weten wat voor behandeling zij een patiënt kunnen voorschrijven.

Zij krijgen geen opleiding in voeding en wat voeding te maken heeft met de zogenaamde welvaartsziekten.

De artsen leren wat van belang is voor hun specialisme, voeding is hier geen onderdeel van.

De reumatische ziekten zijn ook voedingsgebonden.

Ondanks enorme vooruitgang in de medische wetenschap, nemen de voedingsafhankelijke welvaartsziekten voortdurend toe en steeds meer jonge mensen krijgen er mee te maken.reuma

 

Schijnoorzaken

Hoe kun je een ziekte voorkomen, verbeteren of genezen, wanneer je de oorzaak niet kent?

Ook in de medische vakliteratuur worden op de oorzaken (onbekend in deze kringen) niet ingegaan of het word verdoezeld door het ontbreken van kennis en worden er slechts schijnoorzaken aangehaald.

Zo geven ze tegenstrijdige oorzaken, aan de ene kant komt het door een tekort aan bewegen, aan de andere kant aan een overdaad aan bewegingen, waardoor er slijtage optreed.

Bovendien word ook de leeftijd, kou, vochtigheid enz. aangedragen bij het verklaren van de ziekte.

 

Ziekten aan je bewegingsapparaat : verkeerd eten!

De oorzaken van deze ziekte ligt uitsluitend in de gebreken van je voeding.

De toename van reuma loopt parallel aan andere voedingsafhankelijke welvaartsziekten. Het feit dat verkeerde voeding een reden is van reuma hebben zij gemeen met andere welvaartsziekten.

 
Veel chronische reuma patiënten vertellen dat ze echt alles gedaan hebben tegen de reuma.

  • Ze zijn ieder jaar naar een badplaats geweest om te kuren
  • Ze staan onder behandeling bij een arts welke medicatie en zalfjes voorschrijft, en deze gebruiken ze trouw.
  • Ze gaan regelmatig naar de sauna
  • Massages gevolgd.
En dan zijn er ook nog mensen die boos worden wanneer ze menen dat hiermee geen verbetering/genezing
in hun ziektebeeld is gekomen.
Dat de oorzaken hiermee niet aangepakt zijn, betekent dat hun ziekte langzaam door suddert.

 

Het is vanzelfsprekend dat je door medicijnen en zalfjes je ziekte niet kunt genezen.

Bij alle reumatische ziekten gaat het namelijk om voedings gerelateerde welvaarts-schaden.

Genezing is alleen mogelijk door de juiste voeding.

Zalfjes kun je ter ondersteuning gebruiken van de behandeling als verzachtend middel.

 

Door een oorzakelijke behandeling kan men ( afhankelijk van het stadium)  de ziekte tot genezen en tot stilstand brengen ofwel duidelijke verbeteringen bereiken.