Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\domains\slaaptgijnog.nl\wwwroot\slaaptgijnog\wp-content\plugins\easy-contact-forms\easy-contact-forms-database.php on line 152
Chemtrails – Slaapt Gij Nog?

Terug naar Dictatuur en Meer…….

Chemtrails

Chemtrails
WAT ZIJN HET ?

Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.

CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van
ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag
bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen.

Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.

CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :
het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven.

Het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm de ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.

Dit is dus essentieel: deze ‘wolken-strepen’ zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.

Wanneer doen de chemtrails zich voor ?
Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen wind. Doorgaans begint men er ’s morgens vroeg aan, maar de laatste maanden kan dit ook ’s avonds en zelfs ’s nachts! Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe.

Waar doen ze zich voor ?
Over heel de wereld, maar vooral boven de dichtbewoonde gebieden

Wat is de samenstelling van de chemtrails ?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :
* zware metalen: vooral barium en aluminium, maar in mindere mate ook andere zoals cadmium, titanium, plutonium

* virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt,
die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten, zoals de morgellons !
* diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het
kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine

* Ook is er een denkpiste waar nano stofdeeltjes niet worden uitgesloten. Dit zijn kleine computertjes ter grootte van stof die de lucht als soort van digitaal netwerk maken.

Hoe gebeurt het ?
De verspreiding van de chemische en biologische substanties gebeurt op twee manieren:

* ofwel zijn deze op voorhand vermengd met de brandstof
* ofwel worden ze apart gesproeid via specifieke installaties.

Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‘normale’ lijnvliegtuigen, hoewel deze ook kunnen voorzien zijn van een
sproei-installatie.

De tweede methode wordt vooral gedaan door militaire vliegtuigen.

Het betreft speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn
onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.

Wat gebeurt er met de substanties in de chemtrails ?
Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop: fauna & flora, dieren en mensen.

Mensen die met de natuur bezig zijn bevestigen dat het de laatste jaren heel slecht gesteld is. Zo zijn vele bomen langzaam aan het sterven en stelt men het fenomeen vast van ‘negatieve poling’. Ook wordt er melding gemaakt van massale bijensterfte !

Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?
Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de gezondheid en aanleiding
geeft tot volgende fenomenen:

* kankers allerlei
* hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
* kortademigheid, ademnood, astma
* onvruchtbaarheid, miskraam vroeggeboorte
* griepaanvallen
* hart- en herseninfarcten
* huidproblemen
* achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
* het raadselachtige fenomeen van de morgellons

Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met ademhaling.

Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid !

Algemeen gesproken ondermijnen de chemtrails vooral het neurologisch en immuniteits-syteem, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.

Wie zit daar achter ?
Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de richting van het leger en geheime diensten.

Het fenomeen van de chemtrails lijkt zijn oorsprong en basis in de Verenigde Staten van Amerika te hebben. De overheid ontkent daar alles maar tegelijk wordt in meerdere officiële documenten van de US Air Force openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’ en ‘weather modification’ of ‘geo-engineering’.

Waarom doet men het ?
Officieel wordt het fenomeen in alle talen doodgezwegen en bestaat het dus niet …

De voornaamste bedoelingen waarom men chemische en biologische stoffen in de lucht sproeit kunnen de volgende zijn:

1° Broeikaseffect verminderen
Men wil een soort beschermende laag rondom de atmosfeer leggen, die als een (reflecterend) schild fungeert en de opwarming van de aarde
tegengaat.

Onlang liet president Obama weten dat er plannen gemaakt werden voor ‘geo-engineering’. Ook industrieëlen zoals o.a. Bill Gates zijn sponsor in geo-engineering projecten.

2° Weermodificatie
Men kan de klimatologische evolutie beïnvloeden, cfr de Olympische spelen in Bejing en het bericht dat de burgemeester van Moskou wil verhinderen dat het in de winter nog sneeuwt.

Men kan het weermodificatie effect makkelijk zelf vaststellen. Na de uitstoot van de contrails ontstaat er een wolkentapijt na een uurtje dat het zonlicht tegen houd.

3° Onttrekken aan lucht- en satellietobservatie

4° Vergemakkelijken of geleiden van nieuwe militaire communicatiesystemen (o.a. HAARP)

5° massa-inentingen uitlokken door het verspreiden van virussen

6° mind-control: het fysisch, emotioneel, mentaal, spiritueel beïnvloeden van de mensheid in samenwerking met HAARP

7° onvruchtbaar maken van de mensheid, populatie controle (eugenetica)

8° afscherming van weerbeheersingstransmissies vanuit Rusland en China

9° Depopulatie

bron:belfort-group.eu